Tổ Tiếng Anh Đại Cương

IMG_2692.jpg

ThS. LÝ NHỰT THIỆN

Tổ trưởng

Email: thienln@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2758.jpg

ThS. TRỊNH MAI PHƯƠNG

Giảng viên

Email: phuongtm@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2702.jpg

ThS. LÊ ĐÌNH TÙNG

Giảng viên

Email: tungld@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2922.jpg

ThS. TRẦN QUANG NAM

Giảng viên

Email: namtq@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2808.jpg

ThS. LÊ THÙY TRANG

Giảng viên

Email: tranglt@hcmue.edu.vn

Biodata

Que Tram.jpg

ThS. PHẠM NGỌC QUẾ TRÂM

Giảng viên

Email: trampnq@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2685.jpg

CN. HÀ THANH LIÊM

Giảng viên

Email: liemht@hcmue.edu.vn

Biodata

17-512.png

CN. NGUYỄN THÚY OANH

Giảng viên

Email: oanhnthuy@hcmue.edu.vn

Biodata

KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education