top of page

Tổ Ngôn Ngữ Học

IMG_2721.jpg

ThS. TRƯƠNG THỊ THANH HOA

Phụ trách bộ môn

Email: hoattt@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2726.jpg

ThS. NGUYỄN HÒA NHÃ LAN

Giảng viên chính

Email: lannhn@hcmue.edu.vn

Biodata

43879056_10215229862914182_8143090102944

ThS. LÊ NGUYỄN NHƯ ANH

Giảng viên

Nghiên cứu sinh tại Đại học South Australia (UniSA) (Australia)

Email: anhlnn@lecturer.hcmue.edu.vn

Biodata: https://orcid.org/0000-0002-8910-8610

IMG_9415.JPG

ThS. NINH GIA HÒA

Giảng viên

bottom of page