Tổ Ngôn Ngữ Học

IMG_2721.jpg

ThS. TRƯƠNG THỊ THANH HOA

Tổ trưởng

Email: hoattt@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2726.jpg

ThS. NGUYỄN HÒA NHÃ LAN

Giảng viên

Email: lannhn@hcmue.edu.vn

Biodata

43879056_10215229862914182_8143090102944

ThS. LÊ NGUYỄN NHƯ ANH

Giảng viên

Email: anhlnn@hcmue.edu.vn

Biodata