Tổ Ngôn Ngữ Học

IMG_2721.jpg

ThS. TRƯƠNG THỊ THANH HOA

Tổ trưởng

Email: hoattt@hcmue.edu.vn

Biodata

IMG_2726.jpg

ThS. NGUYỄN HÒA NHÃ LAN

Giảng viên

Email: lannhn@hcmue.edu.vn

Biodata

43879056_10215229862914182_8143090102944

ThS. LÊ NGUYỄN NHƯ ANH

Giảng viên

Email: anhlnn@hcmue.edu.vn

Biodata

KHOA TIẾNG ANH
Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

Văn phòng: B603, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Tp.HCM

Điện thoại: +84-2838.352.020 - số nội bộ: 119

​Email: khoatienganh@hcmue.edu.vn

  • Facebook


Copyright 2020 © English Department, Ho Chi Minh City University of Education