top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

[Chính quy] Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2024

Khoa tiếng Anh chuyển đến sinh viên kế hoạch số 105/KH-ĐHSP ngày 04/03/2024 về việc xét và công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy trình độ đại học đợt tháng 3 năm 2024 (theo file đính kèm).


KH 105_04032024
.pdf
Download PDF • 300KB

Thân ái./.

97 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page