top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Dừng tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời Học kì 1 năm học 2022-2023

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo về việc dừng tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời, cụ thể như sau:

1.Tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời của sinh viên xin nghỉ trong học kì 1 năm học 2022 – 2023 đến ngày 28/11/2022;

2. Sau thời gian trên, Phòng CTCT-HSSV sẽ không tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ trong học kì 1 năm học 2022-2023 của sinh viên.

Thân ái./.

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page