top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Dừng tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời Học kì 1 năm học 2022-2023

Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo về việc dừng tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời, cụ thể như sau:

1.Tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ học tạm thời của sinh viên xin nghỉ trong học kì 1 năm học 2022 – 2023 đến ngày 28/11/2022;

2. Sau thời gian trên, Phòng CTCT-HSSV sẽ không tiếp nhận hồ sơ xin nghỉ trong học kì 1 năm học 2022-2023 của sinh viên.

Thân ái./.

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page