top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

DSSV bị cảnh báo học tập và buộc thôi học HK 2 NH 2021-2022 (dự kiến lần 2)

Thực hiện Kế hoạch năm học, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo học

DSSV-DKL2-BTH-KHOA Tiếng Anh-K43-K41
.xlsx
Download XLSX • 11KB

DSSV-DKL2-CBHT-KHOA Tiếng Anh-K43-K41
.xlsx
Download XLSX • 17KB

DSSV-DKL2-KHOA Tiếng Anh-BTH-K46-K44
.xlsx
Download XLSX • 12KB

DSSV-DKL2-KHOA Tiếng Anh-CBHT-K44-K47
.xlsx
Download XLSX • 14KBtập và buộc thôi học từ khóa 41 đến khóa 47 học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 (dự kiến lần 2) và đề nghị quý khoa thông báo đến sinh viên.

Trong trường hợp sinh viên có phản hồi về danh sách trên, vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử hopthusinhvien@hcmue.edu.vn trước 11g00 ngày 11/11/2022 để được giải đáp.

Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức về việc cảnh báo học tập và buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2021-2022, mọi khiếu nại sau đó sẽ không được giải quyết.


Thân ái./.

149 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page