top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch Hỗ trợ sinh viên trong bối cảnh dịch Covid-19

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn thông báo của nhà trường về Kế hoạch Hỗ trợ sinh viên trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thân ái./.
936 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page