top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kế hoạch Hỗ trợ sinh viên trong bối cảnh dịch Covid-19

Chào các bạn,

Văn phòng khoa gửi các bạn thông báo của nhà trường về Kế hoạch Hỗ trợ sinh viên trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thân ái./.
938 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page