top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC TẬP SƯ PHẠM, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP NĂM HỌC 2023 - 2024

Văn phòng Khoa chuyển các bạn những thông báo về thực tập:

- Kế hoạch số 492/KH-ĐHSP ngày 25/9/2023 về việc tổ chức học phần Thực tập sư phạm, Thực tập nghề nghiệp năm học 2023 - 2024;

492_KH-ThuctapSupham-2023-2024_V01
.pdf
Download PDF • 746KB

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập 1 và 2. (số tín chỉ tích lũy tính đến học kỳ 1 năm học 2023-2024)

Với những sinh viên đã đủ điều kiện nhưng không có tên trong danh sách, vui lòng gửi minh chứng (phiếu điểm) cho cô Yến. Lưu ý, phiếu điểm phải thể hiện rõ TỔNG SỐ TÍN CHỈ TÍCH LŨY.

Sinh viên đủ điều kiện nhưng không có tên, bảo lưu, song ngành, trả nợ học phần chủ động đăng ký danh sách kèm minh chứng (PHIẾU ĐIỂM THỂ HIỆN TỔNG SỐ TÍCH CHỈ TÍCH LŨY) theo link sau:

K47
.xls
Download XLS • 48KB
K46
.xls
Download XLS • 45KB

- Sinh viên thực tập theo nguyện vọng cá nhân tải mẫu đơn và điền vào link sau:

Mau_DonTTSP theo nguyen vong ca nhan (1)
.doc
Download DOC • 36KB

Sinh viên đọc kỹ các mốc thời gian trong kế hoạch để thực hiện đúng tiến độ.

- Phiếu điểm CÓ tổng số tín chỉ tích lũy:

- Phiếu điểm KHÔNG CÓ tổng số tín chỉ tích lũy:


Thân ái./.

1,993 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page