top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ tháng 3/2023

Văn phòng khoa chuyển các bạn kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ tháng 3/2023. Sinh viên kiểm tra và phản hồi lại với văn phòng khoa.

Thời gian: đến 16/3/2023.

Thân ái./.


K.Anh-totnghiep3-2023
.xls
Download XLS • 250KB
178 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Văn phòng Khoa gửi các bạn thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ca-dắc-xtan năm 2023 như sau: Thời gian: 2023 Khu vực: Ca-dắc-xtan Yêu cầu ứng viên

bottom of page