top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ tháng 3/2023

Văn phòng khoa chuyển các bạn kết quả xét tốt nghiệp sơ bộ tháng 3/2023. Sinh viên kiểm tra và phản hồi lại với văn phòng khoa.

Thời gian: đến 16/3/2023.

Thân ái./.


K.Anh-totnghiep3-2023
.xls
Download XLS • 250KB
278 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page