top of page
  • Writer's pictureEnglish Department - HCMUP

Đoàn Khoa Tiếng Anh thông báo về việc xét khen thưởng hoạt động tình nguyện năm học 2020 - 2021

Xin chào các bạn Đoàn viên, thanh niên,

Nhằm ghi nhận thành tích và khen thưởng các cá nhân có những đóng góp tích cực, hiệu quả đối với phong trào thanh niên tình nguyện trong năm học, Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành Thông báo về việc thực hiện công tác khen thưởng và tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tình nguyện năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau:

1. Đối tượng được đề nghị khen thưởng
Tất cả đoàn viên, thanh niên đang học tập hoặc đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp thuộc Nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội khác tổ chức trong năm học 2020 - 2021.

2. Tiêu chuẩn:
Đạt 02 tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn về chuyên môn - rèn luyện:
+ Điểm trung bình tích lũy các học phần tính từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021 từ 2.6/4.0 trở lên. Không có học phần đánh giá không đạt trong năm học 2020 - 2021.
+ Điểm rèn luyện sinh viên học kì 1 năm học 2020 - 2021 từ 85/100 trở lên.
+ Được xếp loại đoàn viên là “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm học 2020 - 2021.

- Tiêu chuẩn về tham gia hoạt động tình nguyện: Tham gia ít nhất 04 hoạt động tình nguyện từ cấp Chi đoàn, Chi hội trở lên và đạt tối thiểu 07 ngày tình nguyện trong năm học 2020 - 2021.
Các hoạt động tình nguyện được tính trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2021. Cụ thể như sau:
+ Các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 (hỗ trợ các điểm tiêm vaccine, hỗ trợ nhập liệu, hỗ trợ thực hiện kính chắn giọt bắn, hỗ trợ các đợt cung cấp nhu yếu phẩm cho sinh viên bị mắc kẹt lại ở Thành phố, hỗ trợ dọn dẹp Ký túc xá,...).
+ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh.
+ Chiến dịch Xuân tình nguyện.
+ Chương trình Tiếp sức mùa thi.
+ Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ.
+ Chương trình Chung tay vì học sinh thân yêu.
+ Hiến máu tình nguyện.
+ Chủ nhật xanh.
+ Thứ 7 tình nguyện.
+ Dự án “Gia sư tình bạn”.

* Lưu ý:
- Số ngày tình nguyện được quy đổi căn cứ theo Hướng dẫn liên tịch số 12-HDLT/ĐTN-HSV ngày 20/7/2018 về việc quy đổi ngày hoạt động tình nguyện trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. (xem tại đây)
- Đối với việc tham gia các hoạt động tình nguyện do các tổ chức chính trị - xã hội ngoài Trường tổ chức, cá nhân tiến hành làm đơn xin xác nhận số ngày tham gia, thời gian tham gia và nội dung tham gia hoạt động tình nguyện để Hội đồng xét chọn xem xét, quy đổi. Nguyên tắc quy đổi: 01 ngày tham gia hoạt động (tối thiểu 08 tiếng) được quy đổi thành 0,5 ngày tình nguyện.
- Đối với các hoạt động tình nguyện trực tuyến, các hoạt động huy động lực lượng đột xuất thì việc tính ngày tình nguyện do Ban Tổ chức hoạt động quy định trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường.
- Đối với các trường hợp đặc biệt, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tổng hợp danh sách và trình Ban Thường vụ Đoàn Trường xem xét, quyết định.

3. Quy trình đăng ký
- Bước 1: Đoàn viên, thanh niên nghiên cứu kĩ nội dung kế hoạch (đối tượng và tiêu chuẩn để khen thưởng).

- Bước 2: Đoàn viên, thanh niên chuẩn bị các loại minh chứng để nộp, cụ thể:
+ Bảng điểm học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 (Ảnh chụp màn hình lấy từ trang https://online.hcmue.edu.vn/online/ trong đó phải thấy rõ Họ và tên, Mã số sinh viên, điểm và kết quả từng học phần, điểm trung bình và điểm rèn luyện.)
+ Bảng thống kê các hoạt động tình nguyện (tải tại đây)
+ Các loại giấy chứng nhận hoặc hình ảnh minh chứng cho việc tham gia các hoạt động tình nguyện (Chỉ nộp file hình ảnh hoặc .pdf. Trong giấy chứng nhận, hoặc hình ảnh phải thể hiện rõ tên hoạt động, ngày tháng năm tổ chức, đơn vị tổ chức; họ và tên hoặc hình ảnh cá nhân trên nền hoạt động.)

Bước 3: Điền phiếu đăng kí trực tuyến
Đoàn viên thanh niên sau khi đã nghiên cứu kĩ các tiêu chí và thu thập đầy đủ các minh chứng thì điền phiếu đăng kí. Lưu ý điền đầy đủ và chính xác. Mỗi địa chỉ email chỉ được điền 1 lần và không được chỉnh sửa khi đã gửi.

Link phiếu đăng ký: https://forms.gle/zc5sNqWy2iEV3axm7


Hạn cuối đăng ký: 11g30, ngày 20/10/2021.

Mọi thông tin chi tiết, Đoàn viên thanh niên gửi email về dtnsp.tienganh@hcmue.edu.vn để được hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!
323 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page