top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Rà soát xử lý học vụ đối với sinh viên đã hết thời gian đào tạo


Thực hiện Kế hoạch năm học, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên lập danh sách sinh viên dự kiến bị buộc thôi học từ khóa 39 và khóa 40 do hết thời gian đào tạo. (file đính kèm)

Trong trường hợp sinh viên có phản hồi về danh sách trên, vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử hopthusinhvien@hcmue.edu.vn trước 16g00 Thứ Hai ngày 13/02/2023 để được giải đáp.

Sau thời gian trên, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh, sinh viên sẽ trình Hiệu trưởng ban hành quyết định chính thức về việc buộc thôi học học đối với sinh viên đã hết thời gian đào tạo theo quy chế, mọi khiếu nại sau đó sẽ không được giải quyết.


DSSV-KHOA Tiếng Anh- het han dao tao (1)
.xlsx
Download XLSX • 17KB

Thân ái./.

57 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page