top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo các Lớp trưởng đi tập huấn cài đặt VSSID

Chào các bạn,

Văn phòng khoa chuyển các bạn Thông báo các Lớp trưởng đi tập huấn cài đặt VSSID.

Thân ái./.


11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page