top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Thông báo V/v sinh viên Nghiên cứu khoa học NH 2019-2020

Văn phòng khoa gửi các bạn công văn về việc triển khai kế hoạch SV NCKH NH 2019-2020. Các bạn xem thông tin tại đây

Các bạn SV làm nghiên cứu vui lòng đăng ký với cô Yến qua email.

Hạn chót 01/10/2019

Thân ái./.

Cô Yến

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page