top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

Thông báo đăng ký lớp trả nợ môn ngôn ngữ học 2 dành cho sv K44 trở về trước

Updated: Aug 22, 2022

Chào các bạn sinh viên K44 trở về trước!


Văn phòng khoa thông báo đến các bạn sinh viên k44 trở về trước có nhu cầu và có điều kiện tham gia học trả nợ môn NNH2 trong HK1 NH2022-2023 vui lòng điền vào link này để lập danh sách xin mở lớp.

Nếu đủ sỉ số sẽ mở, Khoa sẽ xem xét mở lớp với thời gian học 2 buổi/tuần (sáng t3 và t7), mỗi buổi 4-5 tiết. Kết thúc môn sau 5 tuần. Tổ chức học và thi hết môn nếu kế hoạch được nhà trường đồng ý.

Link đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco_aQETjAYoZkT0PUevdzo21T86kD5-JF6Yne49eJ6mpKdPg/viewform

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/8/2022.

Thân./.

351 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page