top of page
  • Writer's pictureVan Phong Khoa Anh

THỜI KHÓA BIỂU HK2 NH 23-24 (CQ) - DỰ KIẾN

Updated: Dec 4, 2023

Chào các bạn!

Văn phòng Khoa gửi các bạn Thời khóa biểu HK2 NH 23-24 (CQ ) dự kiến.

Các bạn kiểm tra và sắp xếp thời khóa biểu của mình nhé.


Cập nhật thêm môn

cập nhật phòng học và thời gian các môn:


Thân./.


gừi GV - TKB HK2 NH 2023-2024 - DK
.xlsx
Download XLSX • 27KB

2,522 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page