top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2023

Updated: Apr 12

Văn phòng khoa gửi thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2023 (file đính kèm) và các thông tin có liên quan.

1. Tra cứu thông tin tốt nghiệp và kết quả phản hồi thông tin tốt nghiệp: https://tracuu.hcmue.edu.vn/xet-tot-nghiep

2. Phản hồi thông tin tốt nghiệp: https://bom.so/phanhoitotnghiep

3. Danh sách sinh viên tốt nghiệp (cập nhật ngày 12/4/2023)

Sinh viên đọc kỹ thông báo và phản hồi (theo đường link trên) đúng thời hạn (trước ngày 03/4/2023)

Thân ái./.


DS tong_20230412
.xls
Download XLS • 242KB


85_03.3.23_KE HOACH XET TOT NGHIEP DOT THANG 3.2023_DD
.pdf
Download PDF • 283KB

704 views0 comments

Recent Posts

See All

Chào các bạn! Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Griffith, Úc, hai trường sẽ gặp gỡ và làm việc để thảo luận về chương trình hợp tác liên kết đào t

bottom of page