top of page
  • Writer's pictureNguy?n T?t H?ng Y?n Khoa Ti�?ng Anh

Về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2023

Updated: Apr 12, 2023

Văn phòng khoa gửi thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2023 (file đính kèm) và các thông tin có liên quan.

1. Tra cứu thông tin tốt nghiệp và kết quả phản hồi thông tin tốt nghiệp: https://tracuu.hcmue.edu.vn/xet-tot-nghiep

2. Phản hồi thông tin tốt nghiệp: https://bom.so/phanhoitotnghiep

3. Danh sách sinh viên tốt nghiệp (cập nhật ngày 12/4/2023)

Sinh viên đọc kỹ thông báo và phản hồi (theo đường link trên) đúng thời hạn (trước ngày 03/4/2023)

Thân ái./.


DS tong_20230412
.xls
Download XLS • 242KB


85_03.3.23_KE HOACH XET TOT NGHIEP DOT THANG 3.2023_DD
.pdf
Download PDF • 283KB


908 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page