top of page
Wave
TRAINING & INSPIRING
Đào tạo những con người
mang sứ mệnh truyền cảm hứng
A_edited.jpg

Khoa Tiếng Anh là một đơn vị trực thuộc Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh, với lịch sử phát triển hơn 40 năm.

sp1.jpg

Khoa Tiếng Anh hiện cung cấp các chương trình đào tạo bậc cử nhân và sau đại học (thạc sĩ), thuộc lĩnh vực Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) và Ngôn ngữ Anh. 

Hoi%20Truong_edited.jpg

Khoa Tiếng Anh là một trong những đơn vị đào tạo ngành Sư phạm và ngôn ngữ tiếng Anh với chất lượng cao và có uy tín hàng đầu ở phía nam Việt Nam.

z4646221608276_4beaa9b0594e93bc00672a5ead12cdbd.jpg

Join Us at the Conference

The 3rd International VNZ TESOL Conference 2023 is a great opportunity for English teachers and educators to come together and share their knowledge and experiences. This conference will feature a wide range of workshops, presentations, and panel discussions on various topics related to English language teaching. Don't miss out on this chance to learn from experts in the field and network with other professionals. Register now to secure your spot!

Các chương trình đào tạo I Programmes
MA TESOL (2).png
bottom of page